ششمین گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاههای و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ وزارت علوم در دانشگاه حکیم سبزواری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، درابتدای این نشست، دکتر علی اصغر مولوی ضمن خوش آمدگویی به حاضران، گفت: نیاز امروز کشور استفاده از ظرفیت های حقوقی در چالش های بزرگ کشور از جمله چالش های محیط زیست است.

دکتر علی اصغر مولوی افزود: امروزه دانشگاه های در خصوص مسائل حقوقی با مشکلاتی مواجه هستند که مدیران حقوقی می تواند به دانشگاه ها در راستای حل این مشکلات کمک کند.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی که کشور با آن مواجه است، افزود: مدیریت و نظارت حقوقی بر قرادادها و مناقصات دانشگاه ها در این شرایط اقتصادی سبب جلوگیری از هدر رفت بودجه دانشگاه ها می شود.

در ادامه مدیر امور حقوقی دانشگاه حکیم سبزواری با تشریح برخی از اقدامات انجام گرفته در حوزه حقوقی دانشگاه های منطقه ۹ کشور، مدیران و فعالان حوزه حقوقی دانشگاه های این منطقه را از فعالترین مدیران حقوقی مناطق وزارت علوم در حل مشکلات حقوقی برشمرد.

دکتر عباس برزویی افزود: قانون مندی و قانون مداری نیاز امروز کشور است و دانشگاه ها جایگاه ویژه‌ای در حوزه یاری رسانی به تدوین، تثبیت و اجرای قوانین در جامعه دارند.

در ادامه این گردهمایی کارگاه های آموزشی با موضوع “مرور قوانین، مقررات و ضوابط قراردادهای خدمات مشاوره،تهیه و تنظیم دو نمونه قرارداد مشاوره (آزمایشگاهی نظارتی)، شرایط عمومی پیمان و قراردادهای پیمانکاران” برگزار شد.

گفتنی است دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشکده های استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و استان سمنان، اعضای منطقه ۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.