شورای سیاست‌گذاری پردیس علم و فناوری سبزوار و پارک علم و فناوری خراسان در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد.

شورای سیاست‌گذاری پردیس علم و فناوری سبزوار با حضور رئیس پارک علم و فناوری خراسان، معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری، معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری خراسان، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری، رئیس پردیس علم و فناوری سبزوار و سایر اعضاء در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان برگزار شد. 

در ابتدای این جلسه دکتر مرتضی رضایی، رئیس پردیس علم و فناوری سبزوار با  گزارشی از عملکرد مرکز رشد در سال ۱۴۰۱، آخرین وضعیت پردیس و برنامه‌های راهبردی در سال ۱۴۰۲ را ارائه داد. 

در ادامه دکتر مسعود میرزائی شهرابی گفت: مردمی‌سازی، نقطه‌زنی و شبکه‌سازی سه محور مهم در مدیریت جدید پارک علم و فناوری خراسان است. 

وی افزود: پردیس علم و فناوری سبزوار، یک مرکز معرفی و ترویج علم است و هدف اصلی این مرکز ترویج و تسهیل دسترسی به ایده‌ها، ابتکارات و آثار علمی است تا فناوران و نخبگان دانشگاهی بتوانند ایده خود را به محصول تبدیل کنند. 

میرزائی تصریح کرد: همانطور که در تولید علم شاخص‌های جهانی را به‌دست آوردیم باید در مصرف علم نیز اینگونه عمل کنیم و مراکز رشد در شهرستان‌ها این وظیفه را به عهده دارند تا با توجه به مزیت‌های استانی و نیازهای منطقه‌ای و با شناسایی نخبگان و فناوران، آنچه امروز نیاز اصلی کشور است را احصاء کنند. 

در  این جلسه حسین ابراهیمی کردیانی، معاون استاندار و  فرماندار ویژه سبزوار گفت: تغییر نگاه مدیریت پارک علم و فناوری خراسان از تمرکزگرایی به تمرکززدایی در نقاط مختلف استان و کشور را بسیار مهم دانست. 

وی انتقال خدمات و دانش مدیریتی از پارک علم و فناوری خراسان به شهرستان‌ها را باعث رشد و توسعه این سازمان دانست و افزود: نخبگان بسیار خوبی در دانشگاه‌های شهرستان‌های استان خراسان رضوی حضور دارند و تشکیل پردیس علم و فناوری سبزوار در دانشگاه حکیم باعث شکوفایی استعدادها خواهد شد. 

فرماندار ویژه سبزوار انتخاب پارک علم و فناوری خراسان را به عنوان پارک برتر کشور در سال گذشته باعث افتخار منطقه عنوان و تشریح کرد:  با بررسی اسناد فرادستی می‌توان نقاط ضعف آن را کشف کرد و البته که نگاه علم و فناوری و دانش‌بنیان مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و حتما توجه به این حوزه برای کشور راهگشاست. 

مهندس ابراهیمی تصریح کرد: با کمک سازمان صمت و جهادکشاورزی می‌توان از بسترهای موجود استفاده کرد و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را مستقر کرد که در این مورد حتما در شهر سبزوار آماده همکاری و پیگیری موضوعات هستیم.