جلسه هم اندیشی زمستانه ۱۴۰۲ با محتوا و رویکردی متفاوت و در قالب سه کارگاه هوش نگرشی کارآفرینان (دکتر فقیهی پور- دکتری مدیریت منابع انسانی)، دانشگاه و توسعه فناوری (دکتر ملک زاده- بنیانگذار پارک علم و فناوری خراسان)، تجربه زیسته دانشگاه فردوسی مشهد (مهندس موسوی- مدیر ادوار مرکز رشد دانشگاه فردوسی) به مدت ۸ ساعت در مورخ ۱۶ اسفندماه با حضور و استقبال گرم اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید.

در کارگاه اول و دوم دکتر فقیهی پور به بیان انواع نگرش ها و ویژگی های هر نگرش پرداختند و در آخر به ارائه راهکارهایی برای بهبود نگرش در سازمان ها و خانواده و جامعه اشاره کردند.

سپس در کارگاه عصر دکتر ملک زاده مدل های توسعه فناوری بر مبنای منابع انسانی، مالی و … در دانشگاه را شرح دادند و همچنین اعضای هیئت علمی را به کارآفرینی و تربیت دانشجوی کارآفرین تشویق کردند.
در کارگاه آخر تبادل نظر و پرسش و پاسخ بین مهمانان بزرگوار و اعضای هیئت علمی صورت گرفت.