مسئول آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری گفت: به منظور ارتقای سطح علمی علاقمندان به ویژه دانش آموزان، آشنایی آنان با محیط دانشگاهی و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش بین آنان مراسم ” ‘ درب های باز’ open day” روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه در این دانشگاه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر ریحانه صباغ زاده اظهار کرد: در این بازدید ها علاقمندان از ۵۳ آزمایشگاه مجهز و ۳۶ کارگاه آموزشی دانشگاه بازدید خواهند کرد.
وی به هماهنگی با فرمانداری، آموزش و پرورش، سازمان ها و ارگان های مختلف شهرستان اشاره کرد و افزود: آشنایی با آزمایشگاه ها، کارگاه های مختلف و بازدید از فضای کالبدی و پتانسیل های آزمایشگاهی موجود در دانشگاه حکیم سبزواری طی این مراسم برای دانش آموزان و دانشجویان، معلمان، کارآفرینان و صاحبان صنایع و .. آزاداست.

طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه، مدارس، مراکز علمی و آموزشی و علاقمندان می توانند جهت هماهنگی و حضور در این مراسم با شماره ۴۴۰۱۲۵۲۱-۰۵۱ تماس حاصل نمایند و نسبت به بازدید گروهی و کلاسی حسب رشته تحصیلی و علاقمندی داوطلبان طی روزهای ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه اقدام نمایند.

qq