برگزاری مسابقه ادبی فلسطین آزاد با محوریت زنان و کودکان مظلوم غزه

برگزاری مسابقه ادبی فلسطین آزاد با محوریت زنان و کودکان مظلوم غزه

رنج بغض های مگویت بگو به من
از آن هزار تکه ی بی جا بگو: وطن

از بمب ها که بر سر بامت هوار شد
از خارها و پیکر مجروح نسترن

طوفان غزوه ها که ز اقصای غزه خاست
مردان خون و صبر و مصافات تن به تن

تیر دروغ و تهمت کودک کشی زدند
کودک کشان قبطی و یاران اهرمن

یک سقف امن و تکه ی نان و کمی امید
در مذهبت حرام شد این ها چرا به من؟

راه احد به خندق و بعدش به خیبر است
عزمی کنید آی دلیران صف شکن
(حنیف افخمی)
دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مسابقه ادبی را جهت حمایت از کودکان و مادران فلسطین ویژه دانشگاهیان سبزوار و خانواده های آنها برگزار می نماید ، آثار خود را تا تاریخ ۳۰ آبان ، به آدرس زیر در ایتا ارسال فرمایید .
۰۹۹۲۸۱۶۹۵۴۲