به همت مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری و با حمایت ها و پشتیبانی های رئیس دانشگاه و معاون دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی و همکاری حوزه های محترم حراست، فناوری اطلاعات وارتباطات، اداری و پشتیبانی و روابط عمومی دانشگاه و نمایندگان محترم فرمانداری، بهزیستی، دادستانی ، ورزش وجوانان، پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همزمان با سایر حوزه های انتخابیه در دانشگاه‌های مادر کشور، به نحو مطلوب با رعایت دقیق تمام فرایندهای انتخاباتی در روز جمعه ۲۷ مرداد در حوزه انتخابیه دانشگاه حکیم سبزواری به برگزار شد.
لازم به ذکر است این نخستین بار است که انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.