نخستین جلسه حضوری گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری در سرای تاریخی اولیا برگزار شد. مجتبی کاویان، مدیر گروه مرمت ضمن اعلام این خبر گفت که روز سه شنبه ساعت ۹ صبح به همراه جمعی از دانشجویان درس برداشت از بناهای تاریخی در کاروانسرای اولیا حاضر شده و اقدام به ترسیم کروکی و برداشت نقشه از این ساختمان تاریخی کرده اند. وی گفت: مرمت این ساختمان تنها با اعتماد مالکین و سهامدارانش صورت می پذیرد و پروژه ای مقدور و ممکن است. راه دیگری برای سودده کردن این ملک به جز مرمت و احیای این ساختمان متصور نیست.

دیگر سراهای تجاری نیز می تواند یک فرصت بی نظیر برای ارایه اقتصاد تاریخی ناحیه سبزوار و ایفای نقش در منطقه و کشور برای این شهر باسابقه و مهم باشد. همچنین در ادامه افزود: اگر مرمت و احیای اقتصادی و کالبدی برای ۱۰ سرای تجاری ارزشمند سبزوار رخ دهد، این شهر جایگاهی هم ردیف و برابر با شهرهای بسیار مهم کشور در زمینه اقتصاد فرهنگی و گردشگری مانند یزد و کاشان خواهد یافت. هیچ یک از شهرهای خراسان رضوی هم اکنون ۱۰ سرای تجاری زنده و فعال ندارند. متأسفانه اینها فعلاً وضعیت خوبی ندارند و امید است که در آینده با همیاری مردم و مسؤولین بتوان برای آنها کاری انجام داد.


گفتنی است که سرای اولیا که چندی است وسیله برخی از سودجویان مورد تخریب های تعمدی قرار گرفته است، به تازگی در پناه قوانین حفاظتی مخصوص بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی و با حکم دادستانی سبزوار درب آن به روی کارشناسان میراث فرهنگی و دانشگاه حکیم سبزواری باز شده است.