مدیرگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، ازبرگزاری نخستین دوره دانش افزایی زبان وادبیات فارسی برای استادان با رتبه های دانشگاهی  دانشیار و استاد تمامِ کرسی های زبان و ادبیات فارسی از کشور هندوستان درروزهای چهارشنبه تا جمعه اول تاسوم تیرماه در دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد و گفت به میزبانی مدیریت همکاری های علمی و امور بین الملل دانشگاه/ مرکز آزفا و گروه زبان و ادبیات فارسی، نخستین دوره دانش افزایی برای ۸ استاد زبان و ادبیات فارسی از این کشور برگزار می شود و در طی سه روز، شش درسگفتار ایران شناسی و بوم شناسی، مطالعات تطبیقی ایران وهند، ادبیات حماسی و اسطوره شناسی، ادبیات معاصر و نقد ونظریه ادبی، توسط استادان و مدرّسان گروه آموزشی، به این استادان زبان آموز تدریس خواهد شد و این استادان هندی در دو کارگاه نگار گری ایرانی و خوشنویسی با هنر اصیل ایرانی ونیزدر دیدار از بناهای تاریخی منطقه، با مباحث بوم شناسی و آیین های ملی و بومی ایران وخراسان و تعاملات و پیوندهای چند جانبه دوکشور دوست و برادر ایران و هند آشنا می شوند.

   دکتر مهیار علوی مقدم یاد آور شد مراسم افتتاحیه این دوره با حضور مسئولان دانشگاهی و رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی – خراسان رضوی در تالار همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه در روز اوّل تیر برپاخواهدشد و این دوره تا عصر جمعه، سوم تیر و برگزاری مراسم اختتامیه به پایان خواهدرسید. ایشان افزود دومین دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی برای زبان آموزان ازکشور بوسنی هرزه گویین از اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغازخواهدشد. مسئول راه اندازی مرکز آزفا افزود طی نشست دوروزه دانشگاه های ایران و هند دراسفند۱۴۰۰، دانشگاه حکیم سبزواری و گروه زبان و ادبیات فارسی، به عنوان دانشگاه« معین» دپارتمان زبان فارسی دانشگاه پتیالای پنجاب هندوستان معرفی شد که در این زمینه گام هایی برداشته شده است.