برگزاری نخستین همایش بحران های طبیعی سبزوار

همایش بحران های طبیعی شهر سبزواربا همکاری مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی دانشگاه و سازمان بهسازی ونوسازی شهرداری سبزوار، در تالار استاد شریعتی برگزار شد.

دکترعلیرضا انتظاری، رئیس مرکز پژوهشی دانشگاه در ابتدا ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین، برهمکاری دانشگاه با مدیریت شهری در جهت حل معضلات و مشکلات فرارو تاکید نموده و ضمن اعلام آمادگی دانشگاه در انجام همکاری های فی مابین، برگزاری این همایش را یکی از ثمرات این همکاری ها بیان کرد.

.

.                                                                                           DSC08185(FILEminimizer)   DSC08203(FILEminimizer)

مهندس برزویی ، مدیر عامل سازمان بهسازی ونوسازی شهر سبزوارنیز ضمن تقدیر از دانشگاه حکیم در برگزاری این همایش، درمورد پروژه های شهری گزارشی ارائه  واظهار داشت که قبل از اجرای این پروژه ها ابتدا محل اجرای آن بایستی دقیقا مورد بررسی قرار گیرد تا درآینده خطری برای مردم و نسل های  آینده نداشته باشد.

.

.                                                                                          DSC08207(FILEminimizer)   DSC08213(FILEminimizer)

مهندس شعبانی، معاون استاندار وفرماندار شهرستان سبزوار نیز با اشاره به مدیریت بحران و ضرورت پرداختن به این مهم اظهار امیدواری کرد که حاصل این همایش برای کلیه مسئولین وکارشناسان، ارزنده و مورد بهره برداری قرارگیرد.

دکتر طالبی، شهردار سبزوار نیز درمورد قدمت هفت هزار ساله و بافت قدیمی شهرستان توضیحاتی ارائه داد وبا اشاره به قنات های شهرستان که متاسفانه منابع تاریخی شهر روی این لایه های پنهان قراردارد، افزود: ” قبل از وارد شدن خسارات و از بین رفتن این میراث فرهنگی بایستی به فکر چاره باشیم تا مشکلاتی عظیم تر گریبانگیر شهرستان و مدیریت آن نگردد.”

.

.                                                                                        DSC08192(FILEminimizer)   DSC08188(FILEminimizer)

درادامه دکترحمید نظری، معاون پژوهشی پژوهشکده ی علوم زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، دکترابواقاسم امیر احمدی، رئیس دانشکده جغرافیا وعلوم محیطی و دکتر سیدهادی حسینی، استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه حکیم، با ارائه سخنرانی های علمی درمورد زلزله، سیل ، قنات وخطرات احتمالی که گریبانگیر شهر سبزوارمی باشد، مطالبی بیان نمودند.

.

.                                                                                                               DSC08200(FILEminimizer)

درپایان همایش نیز قطعنامه ای که شامل ۱۲ مورد مربوط به همایش بحران های طبیعی شهرسبزوار تصویب شده بود، توسط جوادیان کارشناس مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی دانشگاه  قرائت گردید.