نشست دبیران هیأت ‌های اجرایی جذب دانشگاه‌های منطقه ۹ با حضور آقای دکتر محمدرضا رضوان طلب، رئیس محترم مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.