دومین نشست از نشست های پنج گانة«از هفت شهر عشق تا هزار وادی اندیشه»(دربزرگداشت عطار و خیام نیشابوری) که از ۲۵ فروردین آغازشده به مانند نشست نخست، به بزرگداشت عطار نیشابوری اختصاص دارد. دراین نشست های علمی- پژوهشی که به همت گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران( شعبه خراسان) و مرکز فرهنگی و بین الملل شهرکتاب، برگزار می شود جواد محقق نیشابوری، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد باموضوع «بوطیقای موسیقی شعر در مثنوی های عطار نیشابوری»  و امیرالهامی، مدرس دانشگاه خیام باموضوع « عطار ورباعی سرایی ، سخن خواهند گفت.  سخنران نخست به جلوه های هنری و بلاغی موسیقی شعر عطار، غنای کاربرد و تنوع موسیقایی شعر عطار در تطابق باساختار معنایی و نقش موسیقی در آفرینش زبانی با نگاهی بوطیقایی و سخنران دوم به جایگاه ارزشمند عطار در رباعی سرایی، کم توجّهی به این قالب شعری در آثار منظوم این شاعر سده های ۶ و۷ق. و تاثیر وی بر بوطیقای شعری رباعی سرایان پس از خود، خواهند پرداخت. دبیری این نشست برعهدة زهراسالاری از دانشگاه فردوسی مشهد خواهدبود. گفتنی است در نشست نخست، رضااشرف زاده و رجب علی لباف خانیکی، به سخنرانی پرداختند. علاقه مندان می توانند در ساعت ۲۱ چهارشنبه اول اردیبهشت از طریق پیوند    meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg  وارد این نشست علمی شوند.