نشست دکتر محمد علی زنگنه اسدی رئیس و مسئولان دانشگاه با آقای مظلوم رئیس و اعضای شورای شهر سبزوار در خصوص کوی دانشگاه برگزار شد. در این نشست گزارش کامل و مبسوطی از روند واگذاری زمین های کوی دانشگاه به اعضای شورای شهر ارائه شد.