این جلسه با حضور اساتید و فرهیختگان علمی خانم دانشگاه در سازمان مرکزی ، سالن شهید چمران ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۲ اردیبهشت به همت دفتر امور زنان و خانواده و با همکاری بخش بین الملل دانشگاه در راستای شبکه سازی گفتمان فاطمی در کشورهای اسلامی برگزار گردید .
خانم دکتر دلال عباس در این جلسه بیان مطالبی در راستای الگوی سوم زن مسلمان و تجلی آن در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی پرداختند .ایشان اذعان نمودند اگر چه قرآن کریم مملو از دستوراتی با مفاهیم عالی در حوزه زنان است اما به دلیل عدم تبیین درست این قوانین در سایر کشورهای اسلامی شاهد ضعف در عملکرد و عدم دستیابی صحیح زنان مسلمان به حقوق خودشان می باشند.و ایران بعد از انقلاب در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی دارای سطح بالایی در دستیابی زنان به حقوق خودشان می باشد .
ایشان در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سوالات مطرح شده توسط حاضران بیان داشتند اگر خللی در قوانین و حقوق زنان وجود دارد اجتهاد پویا می تواند بهترین پاسخگوی آن در عصر حاضر باشد که جامعه شیعی ایران بعد از انقلاب در این راستا توانسته کمک بزرگی را به مسائل مطرح در حوزه زنان نماید .
خانم دکتر دلال عباس ، استاد تمام دانشگاه لبنان دارای بیش از ۱۹ کتاب تالیفی و ترجمه ای می باشند که از جمله کتابهای ایشان در حوزه زنان شامل موارد ذیل می باشد .

المرأة في المجتمع الإيراني، بیروت ۲۰۰۹
بانو ایرانی،السیده نصرت امین، بیروت ،۲۰۱۷
المرأة الأندلسية مرآة حضارة شعّت لحظة وتشظّت ،۲۰۱۸