به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه و با همکاری شهرداری ناحیه ویژه توحید شهر نشست علمی تخصصی بررسی فرصت ها و ظرفیت های گردشگری ناحیه ویژه توحید شهر سبزوار  در سالن همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه برگزار شد.

این نشست که با حضور رئیس دانشگاه، شهردار سبزوار، رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر سبزوار، روسای سازمان های شهرداری، جمعی از روسای ادارات و جمع کثیری از سمن ها و گروه های فرهنگی اجتماعی محلات مختلف توحید شهر برگزار شد به بررسی راهبردهای توسعه پتانسیل گردشگری توحید شهر سبزوار پرداخته شد.

در  ابتدا دکتر صفایی مدیر ارتباط با جامعه و صنعت  با بیان اینکه لزوم همکاری های دانشگاه با جامعه حلقه گمشده توسعه شهری است ، افزودند دفتر ارتباط با جامعه و صنعت برای ارتباط بیشتر دانشگاه با شهرداری برای توسعه هر چه بیشتر سبزوار در قالب مشاوره، عارضه یابی و طرح های تحقیقاتی  آمادگی کامل دارد.

در ادامه دکتر زنگنه اسدی نیز  ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم ،توسعه دانشگاه را توسعه توحید شهر دانستند و بر استفاده از ظرفیت دانشجویان غیر بومی به ویژه دانشجویان اتباع در رونق گردشگری توحید شهر تاکید نمودند. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند با همکاری شهرداری ناحیه ویژه توحید شهر برخی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای توسعه و رونق گردشگری در توحید شهر تدوین شود.

جناب آقای مهندس مظلوم رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار نیز بر ظرفیت بالای توحید شهر اشاره کردند و افزودند اعضای شورای اسلامی شهر از ایجاد یک منطقه گردشگری شهری و حتی ملی در منطقه توحید شهر حمایت می کنند.

در ادامه این نشست جناب آقای مهندس ملوندی رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر نیز با بیان اینکه منطقه ویژه توحید شهر با وجودی مساجد و سمن های متعدد و فعال ظرفیت تبدیل شدن به منطقه ویژه گردشگری را دارد افزودند کارگروهایی با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه و اعضای سهرداری برای این مهم تشکیل و بعد از بررسی تخصصی به ارائه پیشنهاد بپردازند.

همچنین دکتر احمدی شهردار ناحیه ویژه توحید شهر نیز به بیان ۷ راهبرد تخصصی برای تبدیل شدن منطقه ویژه توحید شهر به منطقه گردشگری ویژه پرداخت و ابراز امیدواری کردند که با همکاری و حمایت همه دستگاه های متولی در این امر،  این مهم تحقق یابد.

در انتها مهندس میثم حسین آبادی شهردار سبزوار ضمن تشکر از  مسئولین دانشگاه برای برگزاری چنین جلساتی افزودند برای ایجاد منطقه نمونه گردشگری ابتدا باید به ایجاد درآمد های پایدار شهری پرداخت اظهار امیدواری کردند با وجود رشته های اقتصاد، جغرافیای شهری ، معماری و مهندسی عمران در دانشگاه ، و سوق دادن پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در راستای توسعه شهری و درامدهای پایدار  گام برداشته و زمینه توسعه ظرفیت های شغلی و ایجاد طرح های درآمد زا را فراهم کنیم.

در ادامه نیز سه  نفر از اعضا محترم هیات علمی به بیان تخصصی ظرفیت های توسعه گردشگری برای حاضران پرداختند.

در انتها  با نظر اعضای شرکت کننده در این نشست مقرر شد همایشی با موضوع بررسی ظرفیت های توسعه شهری در این منطقه در سال آینده در دانشگاه برگزار شود.