نشست فرهنگی با موضوع “شیوه زندگی مسلمانان در کشور فرانسه” با حضور مهمانان مسلمان فرانسوی و مسئولان و مدیران دانشگاه؛ اساتید و دانشجویان به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی و دفتر نهاد رهبری در سالن همایش های بین المللی بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد