برگزاری نشست کاربردی سازی هنر خط ایرانی_اسلامی با حضور استاد برجسته امارات

نشست “کاربردی سازی هنر خط ایرانی اسلامی در محصولات” با حضور استاد نرجس نورالدین از کشور امارات به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

پس از این نشست با همراهی مدیر همکاری های علمی بین المللی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی و اساتید دانشکده، استاد نورالدین از کارگاه کاشی سازی دکتر کاویانی و نمایشگاه خط استاد طوسی بازدید کرد.

پس از این بازدید نشست استاد نرجس نورالدین از کشور امارات با دانشجویان عراقی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای گفتگو پیرامون مباحث هنری و کاربردی سازی خط اسلامی برگزار شد.

استاد نورالدین در این نشست ضمن معرفی همایش های بین المللی هنری اسلامی از دانشجویان عراقی دانشگاه حکیم سبزواری جهت شرکت و ارسال آثار در این همایش ها دعوت کرد.

گفتنی است استاد نرجس نورالدین داور فستیوال های بین المللی هنری است و همکاری گسترده ای با کشورهای ترکیه الجزایر و مرکز اپرای انگلستان دارد.