مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ با حضور بیش از ۵۱۰۰ داوطلب چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود.

 سید مهدی ضیایی گفت: در نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۲ در گروه تجربی ۲۰۹۶ داوطلب، در گروه هنر ۳۲۶ داوطلب، ۱۵۵۳ داوطلب در گروه انسانی، ۷۰۳ داوطلب گروه ریاضی و ۴۲۶ داوطلب در گروه زبان های خارجه در حوزه امتحانی سبزوار شرکت کرده اند.

 به گفته ضیایی نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ برای گروه‌های آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی صبح ۱۴ تیر، گروه هنر بعدازظهر ۱۴ تیر، گروه علوم تجربی صبح ۱۵ تیر و گروه زبان در بعداز ظهر ۱۵ تیر برگزار می شوند.

گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری مخزن اصلی سوالات آزمون سراسری ۱۴۰۲ در شهرستان های کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، جوین و جغتای است.