نوبت اول آزمون سراسری۱۴۰۳ پنجشنبه و جمعه( ۶ و ۷ اردیبهشت) در حوزه آزمونی این دانشگاه در سبزوار برگزار شد.

 مدیر آموزشی دانشگاه تبه روابط عمومی دانشگاه گفت: این آزمون با حضور ۵۸۷۹ داوطلب سبزواری در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به‌گفته وی بر اساس آمار و همانند سال های اخیر گروه آزمایشی علوم تجربی با ۲۳۷۸ داوطلب، بیشترین تعداد داوطلب را در آزمون سراسری۱۴۰۳ در شهرستان سبزوار تشکیل داده بودند .

 ضیایی ادامه داد: همچنین ۲۰۴۱ نفر در گروه علوم انسانی، ۷۲۵ نفر در رشته علوم ریاضی و فنی، ۴۰۰ نفر در رشته زبان‌های خارجی و ۳۳۵نفر در رشته هنر شرکت داشتند.

مدیر آموزشی دانشگاه گفت: همزمان با سراسر کشور، آزمون سراسری گروه‌های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی (صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت‌)، گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی (بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت‌) و گروه تجربی (صبح جمعه ۷ اردیبهشت‌) در سبزوار برگزار شد.