به مناسبت گرامیداشت مقام فلسفی حکیم سبزواری و با هدف فراهم‌آوری زمینه برای ارتقای آموزش فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری بر آن است در ۸ اسفند ۱۴۰۱، مصادف با روز ملی حکیم سبزواری، هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری را با عنوان «هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری، طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی و متون آموزشی فلسفه اسلامی» برگزار کند.

 به مناسبت گرامیداشت مقام فلسفی حکیم سبزواری و با هدف فراهم‌آوری زمینه برای ارتقای آموزش فلسفه اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری، با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، بر آن است در ۸ اسفند ۱۴۰۱، مصادف با روز ملی حکیم سبزواری، هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری را برگزار کند.

محورهای «هشتمین همایش ملی حکیم سبزواری، طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی و متون آموزشی فلسفه اسلامی» به قرار زیر خواهد بود:

بخش عمومی:

 
— الف. طراحی و آسیب‌شناسی برنامه درسی برای دروس و رشته فلسفه اسلامی

 

آسیب‌شناسی واحدهای درسی فلسفه اسلامی در دوره کارشناسی. (فایده‌مندی، کارآیی و ضرورت )

آسیب‌شناسی واحدهای درسی فلسفه اسلامی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری. (فایده‌مندی، کارایی، ضرورت)

طراحی سرفصل و واحدهای درسی جدید با نگاهی به کاربردی‌سازی دروس فلسفه اسلامی در دانشگاه.

آسیب‌شناسی شیوه‌های تدریس فلسفه اسلامی و معرفی شیوه‌های جدید تدریس.

بررسی نقس برنامه درسی رشته فلسفه اسلامی در بازارکار دانش‌آموختگان.

طراحی دروس بین‌رشته‌ای و تطبیقی در مقاطع مختلف رشته فلسفه اسلامی.

معرفی اولویت‌های پژوهشی برای پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری

 

ب: آسیب‌شناسی و طراحی متون آموزشی برای فلسفه اسلامی

 

آسیب‌شناسی متون آموزشی موجود در فلسه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در دوره کارشناسی.

آسیب‌شناسی متون آموزشی موجود در فلسه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در دوره کارشناسی ارشد.

آسیب‌شناسی متون آموزشی موجود در فلسه مشاء، اشراق و حکمت متعالیه در دوره دکتری.

معرفی و طراحی متون جدید آموزشی در مقاطع مختلف رشته فلسفه اسلامی.

آسیب‌شناسی متون آموزشی موجود در آموزش فلسفه به دانش آموزان.

بایستگی‌های متون آموزشی فلسفه اسلامی.

طراحی و تألیف متون آموزشی فلسفه اسلامی برای عموم.

طراحی و تألیف متون آموزشی فلسفه اسلامی برای کودکان.

 

–بخش اختصاصی (شرح منظومه)

 

تاریخچه تدریس شرح منظومه در ایران و جهان.

برنامه درسی مبتنی بر شرح منظومه

طرح تدریس آموزش فلسفه اسلامی مبتنی بر شرح منظومه.

بررسی نقادانه شرح منظومه به عنوان متن آموزشی فلسفه اسلامی.

ویژگی‌های تعلیمی و آموزشی شرح منظومه.

آثار مشابه شرح منظومه در رویکرد مقایسه‌ای و تاریخچه منظومه نگاری

بررسی متون آموزشی مبتنی بر شرح منظومه.

نوآوری‌ها و ابتکارات آموزشی حکیم سبزواری در شرح منظومه.

فلسفه‌های مضاف در شرح منظومه.

 

🔹مهلت ارسال اصل مقاله: ۳۰ بهمن

🔹آدرس وبگاه همایش:   http://hakimsabzevari1401.hsu.ac.ir۱۴۰۱