این همایش که به همت دفتر امور زنان و خانواده و نهاد رهبری دانشگاه برگزار شد ویژه‌ی دانشجویان متاهل دانشگاه حکیم سبزواری و با موضوع ” بنیان های روانی زن ومرد- مهر وقدرت “باحضور: دکتر معماریان مدرس دوره های مدیریت تفـکر و خودآگـاهی و مدرس ،پژوهشگر و کارشناس صداوسیما درزمینه مهارتهای زندگی در آمفی تئاتر دانشکده نفت برگزار شد.