همایش «کارآفرینی در جغرافیا و افق های پیش رو» و اختتامیه اولین دوره مسابقات جورچین جغرافیایی (ژئوپازل) با همکاری دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه و با حضور جناب اقای دکتر محمد حسین پاپلی یزدی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، استاد پیشکسوت رشته جغرافیا برای سخنرانی در همایش «کارآفرینی در جغرافیا و افق های پیش رو» در دانشگاه حکیم سبزواری حضور یافتند و در خصوص زمینه های اشتغال دانشجویان در رشته جغرافیا و افق های پیش رو برای آنان سخنرانی کردند.

در این مراسم که با حضور اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،دانشگاه فرهنگیان و حضور برخی دبیران جغرافیای آموزش وپرورش شهرستان برگزار شد به برندگان اولین دوره مسابقات جورچین جغرافیای (ژئوپازل) لوح و هدایایی تقدیم شد.

آقای دکتر محمد حسین پاپلی یزدی نیز مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقد به برندگان این دوره از مسابقات در بخش انفرادی و گروهی اهدا کردند.

بنا به اعلام دکتر حسن صدرانیا دبیر اجرایی این مسابقات ،در اولین دوره مسابقات جورچین جغرافیایی تعداد یکصد نفر از دانشجویان دانشگاه حکیم سبزوازی به مدت دو روز در بخش انفرادی و گروهی با یکدیگر رقابت کردند.

در این مسابقات اقای سید محمد حسین بینش (رشته مهندسی برق) و خانم نجمه رنجبران(رشته جغرافیا) در بخش انفرادی حائز رتبه برتر شدند.در این مسابقات به «گروه برتر» و «گروه قابل تقدیر» جوایز نقدی و لوح اهدا شد.

در این همایش مستند «شازده حمام» پرتره دکتر محمد حسین پاپلی یزدی پخش شد و مراسم جشن امضای دکتر پاپلی برگزار گردید. این تابلو در بخش چهره های ماندگار موزه دانشگاه حکیم سبزواری قرار گرفت.