ورکشاپ هنر خط ایرانی اسلامی با حضور استاد نرجس نورالدین از کشور امارات به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی، معاونت فرهنگی و خانه هنرروستا برگزار شد.

مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه با اشاره به برگزاری این رویداد گفت: این ورکشاپ که در ادامه برنامه های حضور استاد نورالدین در دانشگاه حکیم سبزواری با حضور ۵۰ دانشجوی ایرانی و عراقی و اساتید دانشگاه برگزار شد، مقدمه ای برای برگزاری رویداد فرهنگی بین المللی ویژه دانشجویان بین الملل سراسر کشور است که قرار است به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شود