برگزاری چهارمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه در سال ٩۵

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از خانم دکتر پورخاندانی سرپرست محترم دفتر ریاست، هفتصد و هفتادو یکمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری در یکشنبه ٢۶ اردیبهشت ماه با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم در محل دفتر ریاست دانشگاه آغاز گردید.

SONY DSC

در ابتدا این جلسه دکتر سید جواد خاتمی، نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاه، در بیاناتی عجب و خودپسندی را مورد نکوهش قرار دادند و مشیت الهی را سر منشاء رویدادهای جهان خواندند. ایشان خود و همگان را به شکر گزاری و توکل به درگاه باری تعالی در همه احوال توصیه فرمودند.
سپس، آقای دکتر جواد حدادنیا، رئیس محترم دانشگاه، ضمن اشاره به آغاز هفته خوابگاه ها، دانشجویان را رکن مهم دانشگاه معرفی نموده و اعضای هیأت رئیسه دانشگاه را به بازدید از خوابگاه های دانشجویی دعوت فرمودند.
در ادامه مقرر گردید که هریک از اعضای محترم هیأت رئیسه با عنایت به بازدید انجام شده وبا رویکرد به حوزه فعالیت خود،گزارش کوتاهی تهیه و در جلسه بعد مطرح نمایند.
سپس دستور کارهای جاری هیأت محترم رئیسه دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.