برگزاری چهارمین همایش دانشگاه تکنولوژی و توسعه ملی دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی، مقارن با روز مهندس سخنران کلیدی:دکتر محمد مهدی نایبی- عنوان سخنرانی:”آنچه در دانشگاه نمی توان آموخت

۷و۸ اسفند ۹۶.

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، تالار همایش دکتر هنربخش