در راستای سیاست‌های دانشگاه مبنی بر کاربردی کردن دانش و فناوری، گسترش کارآفرینی در دانشگاه و ایجاد شرکتهای دانش بنیان، کارگاه آموزشی “آشنایی با قانون، نحوه احراز صلاحیت و حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان” توسط مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سبزوار در روز دوشنبه ۴ اسفند ماه برای اعضای هیات علمی، مدیران برخی از شرکتهای صنعتی شهرستان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محل آمفی تآتر دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردید.

.

                                DSC02402(FILEminimizer)  DSC02413(FILEminimizer)  DSC02416(FILEminimizer)

.

در ابتدای جلسه آقای دکتر مولوی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان شرکت کننده در این جلسه، به بیان مطالبی در خصوص شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد پرداخته و امید های روشنی را در راه رسیدن به اقتصاد شکوفا با همکاری تک تک صاحبان ایده و اساتید دانشگاه ها برای شهرستان سبزوار ترسیم نمود.

در ادامه جلسه آقای دکتر رضا سهیلی فرد، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سبزوار به معرفی آن مرکز پرداخته و ضمن معرفی فعالیت‌ها، قوانین و نحوه پذیرش طرح‌ها و ایده ها در مرکز رشد، از صاحبان ایده های خلاقانه و نو دعوت به ارایه طرح و همکاری با مرکز رشد نمود.

 سپس آقای مهندس مظلوم زاده، مدیر امور موسسات پارک علم و فناوری خراسان رضوی به تشریح قوانین و مقررات حاکم بر ایجاد یک شرکت دانش بنیان و همچنین نحوه ارزیابی شرکت ها در این کارگاه پرداخته و در پایان جلسه نیز به پرسش های شرکت کنندگان در باب مسائل مختلف پاسخ داد.