مرکز مشاورۀ دانشگاه حکیم سبزواری کارگاه آموزشی “آسیب شناسی روابط دختر و پسر” ویژۀ دانشجویان دختر را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی، مرکز مشاورۀ دانشگاه حکیم سبزواری در راستای ارتقای سلامت روانی دانشجویان، آشنایی آنان با مهارت های زندگی و کاهش آسیب های اجتماعی و عاطفی با آغاز سال جدید تحصیلی همچون سال های گذشته اقدام به برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی در دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی از تاریخ ۹۵/۸/۱۵ لغایت ۹۵/۹/۱۵ می کند.

اولین کارگاه از این مجموعه با موضوع آسیب شناسی روابط دختر و پسر، روز شنبه ۱۵ آبان ماه ۹۵ ساعت ۲۲-۲۰ در سالن اجتماعات خوابگاه نرگس ویژۀ دانشجویان دختر برگزار می شود.

علاقمندان جهت ثبت نام در کارگاه فوق می توانند به مرکز مشاورۀ دانشگاه مراجعه نمایند.

ضمناً سایر کارگاه ها با موضوعات مختلف بهداشت روانی در فواصل زمانی آینده متعاقباً اعلام خواهد شد.