این کارگاه به منظور آشنایی هرچه بیشتر همکاران، به جهت تکمیل فرایند «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» با حضور مدیر امور اداری و پشتیبانی و مدیرامور مالی، همکاران حوزه اداری و مالی و کارپردازان دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست مهندس راستی مدیر امور اداری و پشتبانی دانشگاه در خصوص امکانات و بخش‌های مختلف سامانه یاد شده توضیحاتی ارائه و ضمن تاکید بر رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با اشاره به آخرین بخشنامه های ابلاغی، بر تکمیل فرایند خرید در سامانه ستاد تاکید کردند.

همچنین در این نشست آقای دلبری مدیر امور مالی دانشگاه نیز با اشاره به ماده ۳۱ آیین نامه مالی و معاملاتی، رعایت فرایند خرید طبق قوانین را یادآور شدند.

 در ادامه مهندس طبسی فرایند خرید در سامانه را جهت حاضرین در جلسه تشریح و راهنمایی‌های لازم در خصوص این سامانه را ارائه نمودند.