برگزاری کارگاه آموزشی معرفی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان

با تلاش و همت مدیریت فرهنگی دانشگاه  و مرکز رشد واحدهای فناوری، کارگاه آموزشی در خصوص معرفی مرکز رشد و شرکت های دانش بنیان ویژه دبیران و اعضای انجمن های علمی دانشگاه در تاریخ ۹۴/۱/۲۳ در سالن آمفی تئاتر دانشکده نفت و پتروشیمی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای رضوی مدیر فرهنگی دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان حاضر در جلسه با بیان اینکه تعامل سازنده با مرکز رشد موجب ارتقای سطح فعالیت انجمن ها ی علمی می گردد، از کلیه اعضای انجمن های علمی به جهت ارتباط بیشتر با مرکز رشد و همچنین شرکت فعال در نمایشگاه حرکت که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می گردد دعوت بعمل آورد.

در ادامه آقای دکتر سهیلی فرد، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه با بیان این نکته که تعامل بیشتر انجمن های علمی با مرکز رشد مقدمه ای برای حرکت به سوی کارآفرینی می باشد، ایشان را به جهت دهی فعالیت ها به سمت و سوی تولید ایده منجر به محصول با قابلیت تجاری سازی و همچنین پژوهش در جهت رفع نیازهای منطقه ای دعوت نمود.

وی در ادامه با توضیحاتی در خصوص اقتصاد دانش بنیان و نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در این اقتصاد، به معرفی کامل فعالیتها ی مرکز رشد، خدمات قابل ارائه از سوی آن مرکز و ویژگی های شرکتهای دانش بنیان پرداخته و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ داد.