برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

به درخواست دانشکده‌ی الهیات و معارف اسلامی و مساعدت مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی، کارگاه مقاله نویسی با تدریس آقای دکتر سید محمد کاظم علوی، عضو هیأت علمی دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی در سالن اجتماعات دانشکده ی علوم انسانی برگزار شد.

 دکتر اسدی رییس مرکز پژوهشی در خصوص برگزاری این کارگاه گفت:

این کارگاه با حضور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته ی فلسفه و حکمت اسلامی برگزار شده و دریافت گواهی نامه ی شرکت در کارگاه های این مرکز برای دانشجویان به عنوان یک امتیاز علمی محسوب می گردد.

 رییس مرکز پژوهشی دانشگاه در ادامه گفت:

مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی با برخورداری از رسالت آموزشی خود و به خصوص با تنفیذ اختیار برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش آزاد توسط معاونت پژوهش و فناوری، آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در سطح دانشگاه و حوزه ی مدیریت شهرستان در برگزاری این گونه دوره ها اعلام می دارد.

دکتر صیانتی رییس دانشکده الهیات نیز که به همراه دیگر همکاران شان در این کارگاه حضور یافتند، اظهار داشت:

ما انتظار داریم با برگزاری این گونه کارگاه های علمی و کاربردی، توان دانشجویان عزیز در حوزه ی نگارش، آشنایی با راه کارهای تحقیق و پژوهش افزایش و ارتقا یابد.

وی یادآور شد، برگزاری این کارگاه ها و دوره های آموزشی هزینه هایی در بردارد که باید توسط دانشجویان تأمین و پرداخت شود.

باقری مدیر گروه فلسفه در راستای ضرورت برگزاری این دوره ها اظهار داشت:

پیش تر نگرانی خود را از رد شدن برخی پایان نامه ها به دلیل عدم توانایی دانشجویان در تنظیم و تدوین اعلام داشتم و به همین ضرورت انجام و برگزار ی این گونه کارگاه ها را به دانشجویان عزیز و استادان ذی ربط اعلام نموده ام.

شایان توجه است، « کارگاه روش تحقیق » در بهمن ماه سال جاری توسط مرکز پژوهشی برای همین گروه از دانشجویان در دانشگاه برگزار گردید.

دکتر اسدی در خاتمه از همکاری ریاست محترم و مسؤول اداره ی آموزش دانشکده الهیات در هماهنگی های لازم برای برگزاری این کارگاه تشکر نمود.