به همت مرکز مشاوره دانشگاه وبه مناسبت هفته خوابگاههای دانشجویی، کارگاه آموزشی “مهارت ارتباط موثر با دانشجویان” در محل سالن همایش‌های بیهقی برگزار شد در این کارگاه که با حضور دکترمهدی اسماعیل نژاد روانشناس مرکز مشاوره برگزار شد، نحوه ارتباط با دانشجویان، آسیبهای اجتماعی و روحی، عاطفی جوانان به خصوص دانشجویان، پیشگیری از این آسیب‌ها در محیطهای جمعی و خوابگاهی، نحوه مداخله اولیه در بحران‌های دانشجویی آموزش داده شد.