کارگاه آموزشی ۲ روزه «پیشگیری از اعتیاد» ویژه اعضای هیات علمی وکارکنان دانشگاه توسط مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۲و۳تیرماه ۹۸برگزار شد.دراین کارگاه که با استقبال بی نظیر اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه همراه بود محتوای روز اول اختصاص به «مهارت ارتباط موثر »با دانشجویان وجوانان ونقش این مهارت در کاهش آسیبهای اجتماعی داشت،دراین نوع مهارت تفاوت بین شنیدن فعال وگوش دادن بررسی شد همچنین نحوه ارتباط با افراد دارای ویژگیهای شخصیتی مختلف آموزش داده شد.

محتوای روز دوم کارگاه شامل اشنایی با موضوع اعتیاد،عوامل خطر در گرایش به مصرف مواد مخدر ،نمایش واقعی نمونه مواد مخدر ،بیان ویژگیهای مواد مختلف واثارمواد مختلف بر جسم وشخصیت و روان افراد ،نحوه شناسایی و تشخیص افراد مبتلا به مصرف مواد به ویژه دانشجویان وسایر جوانان جامعه،نحوه مداخله وارجاع به مراکز مشاوره ای ودرمانی بود،این کارگاه با استقبال ومشارکت خوب اساتید وکارکنان فرهیخته دانشگاه حکیم سبزواری همراه بود.