همزمان با برگزاری نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۹ کشور، کارگاه ارتباط موثر در روابط عمومی ها” با تدریس خانم دکتر شفیعی معاون امور روابط عمومی وزارت علوم ویژه مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۹ کشور و مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان سبزوار به همت روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزوای در  تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.