دانشکده ی معماری و شهرسازی در تاریخ دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ با پیگیری چندهفته ای انجمن علمی این دانشکده، موفق به برگزاری اسکیس با هدف «تحلیل بیانیه های طراحی» شد. بحث نظری و ادبیات موضوع «بیانیه ی طراحی» که در اولین سخنرانی از سلسله نشست های علمی دانشکده مطرح گردید، توسط جمعی از دانشجویان دانشکده «عملیاتی» شد. ۷خ

در این پژوهش طراحی محور، ۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و ۶ نفر از دانشجویان مبتدی کارشناسی، موضوع طراحی خاصی را با هدف برون اندازی افکار طراحانه، طراحی کردند. فیلم های برداشت شده از آن ها (توسط ۱۲ نفر دیگر)، منبعی غنی برای کدگذاری و تحلیل و تفسیر است با این هدف که اندیشه ی طراحان مبتدی (ترم چهار کارشناسی)، چه تفاوت هایی با اندیشه ی طراحان مجرب (کارشناسی ارشد) دارد. ۲ص

این نوع پژوهش ها در دانشکده های پیشرفته ی معماری دنیا انجام می شود و حاصل آن (با ایجاد نظریه های آموزشی برای اساتید) به بهبود «آموزش طراحی معماری» کمک می کند. ظاهراً در ایران بحث «بیانیه ی طراحی» (design protocol) هنوز در مرحله ی تئوری باقی مانده است و اگر دانشکده ی معماری دانشگاه حکیم سبزواری موفق به کدگذاری و تحلیل معنادار فیلم های بیانیه طراحی شود، برای اولین بار در ایران عملیاتی کردن این بحث را آغاز کرده است