گروه زبان فرانسه با هدف آشنایی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با  فرصت ها  و موقعیت های شغلی متناسب با تخصص و رشتة تحصیلی اقدام به برگزاری نشست ها و کارگاه های با حضور متخصصان آن حوزه کرده است. برگزاری این جلسات علاوه بر کمک به هدایت تحصیلی و شغلی دانشجویان نقش مهمی در ایجاد انگیزه و امید در بین دانشجویان ایفا می کند.

اولین جلسه با عنوان “اشتغال در کانون زبان ایران (بخش کودک و نوجوان) و آشنایی با شاخصه های آن” با حضور سرکار خانم دکتر خموش دکتری آموزش دانشگاه تربیت مدرس تهران و مدرس، مشاورآموزشی و کارشناس پژوهشی کانون زبان ایران در روز شنبه ۱۶ اردیبشهت در تالار ابن یمین دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.  در این کارگاه تعاملی، خانم دکتر خموش علاوه بر صحبت و تمرکز برفرایند و نحوة جذب در کانون زبان ایران، به بحث و گفتگو با دانشجویان در مورد ویژگی های معلم کودک و نوجوان، تفاوت آموزش به بزرگسال با کودک و نوجوان، متدها و منابع آموزش کودکان و … نیز پرداختند.