در راستای گسترش دیپلماسی علمی بین دانشگاه حکیم و دانشگاه های فرانسه
کارگاه “کاربرد نانوکامپوزیتهای پلیمری در فناوری های پیشرفته : سنتز و خواص” توسط  دکتر غلامعلی فرزی دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری در دانشگاه پاریس۱۳ برگزار شد
دکتر فرزی در گفتگویی کوتاه با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به تاکید دکتر حدادنیا بر گسترش ارتباطات علمی بین المللی گفت: این کارگاه یک روزه برای اساتید دانشگاه پاریس ۱۳ و در دانشکده فناوری این دانشگاه برگزار شد.
گفتنی است در حاشیه برگزاری کارگاه و در ادامه همکاری های بین دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه های فرانسه در گروه نانو فناوری دکتر فرزی دانشیار دانشگاه حکیم به همراه خانم دکتر ثباتی مقدم هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری بازدیدی از آزمایشگاه مرکزی نانو فناوری پاریس شمالی داشته و سپس در دو گروه نانومواد و کامپیوتر جلسات جداگانه ای جهت بررسی ادامه همکاری ها برگزار شد.
طی این جلسات هماهنگی و راهکار عملی برای برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مشترک و نیز انجام پروژه های پژوهشی مشترک بررسی شد