• عنوان کارگاه:ایمنی،امداد و کمکهای اولیه
  • تاریخ برگزاری۳۰/۰۲/۹۶

 

اطفاء حریق و کمکهای اولیه(تئوری کاربردی) ۳۰/۱۰-۸ صبح مدرس : مهندس مختاری
ایمنی عمومی ۱۲-۳۰/۱۰ مدرس: دکتر صباغ زاده
کارگاه عملی اطفاء حریق ۱۴-۱۲ مدرس : مهندس مختاری-اعیانی-برغمدی

کارگاه آموزشی- ایمنی:
🔴 ایمنی عمومی- اطفای حریق-کمکهای اولیه
زمان: شنبه ۹۶/۲/۳۰ از ساعت ۸ الی ۱۴
مکان: دانشکده نفت و پتروشیمی، – سالن آمفی تاتر
مدرس: مهندس مختاری؛ دبیر جامعه ایمن سبزوار، دکتر صباغ زاده؛ مسول آزمایشگاه
🔹شرکت برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی الزامی و برای سایر دانشجویان آزاد است.
🔹 گواهینامه شرکت در کارگاه آموزشی صادر خواهد شد و ورود دانشجویان بدون داشتن این گواهینامه در کلیه محیط های کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه و دانشکده ها ممنوع خواهد بود.
🔹 کلیه کلاس های روز شنبه ۱۳۹۶/۲/۳۰ در ساعات تشکیل این کارگاه آموزشی، با هماهنگی اموزش دانشکده ها، قابل لغو می باشد.
آدرس: توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری-سالن آمفی تاتر دانشکده نفت و پتروشیمی
تلفن تماس: ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۲۱