کارگاه ایمنی اطفای حریق و کمکهای اولیه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در  دو بخش تئوری و عملی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
لازم به یادآوری  است این دوره ها طبق توافق به عمل آمده با همکاری جامعه ایمن شهرستان سبزوار در طول سال بصورت کارگاه های تئوری و عملی اجرا می شود.