مدیریت مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه دانشگاه حکیم سبزواری کارگاه تخصصی دو روزه سیستم های فتوولتائیک برگزار می کند. این کارگاه ۲۹و۳۰اردیبهشت ماه برگزاری می شود،متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کارگاه می توانند به دفاتر دانشکده خود مراجعه کنند.
 

Microsoft Word - Banner
Microsoft Word – Banner