دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:
کارگاه تخصصی کارآفرینی و مهارت کسب و کار با حضور دکتر علی اصغر جهانگیری، کارآفرین برتر و استاد دانشگاه تربیت مدرس
زمان: دوشنبه ۱۳ دی ماه – ساعت ۱۰-۱۲
مکان: دانشگاه حکیم سبزواری – سالن همایش های بین المللی بیهقی
photo_2016-12-31_08-49-27