کارگاه تدوین طرح کسب و کار توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری و با حضور مشاور کسب و کار پارک علم و فناوری خراسان رضوی جهت اعضای هیات علمی، دانشجویان، ایده پردازان و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در تاریخ چهارشنبه ۲۷/۲/۹۶ در محل سالن کنفرانس بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.
هدف از برگزاری این دوره توانمند سازی ایده پردازان در جهت کارآفرینی و گسترش کسب و کار و تبدیل علم به ثروت است و به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی نامه حضور در کارگاه ارائه خواهد شد.
علاقه مندان به ثبت نام در کارگاه، جهت آشنایی با جزئیات بیشتر در خصوص ثبت نام و برنامه این کارگاه به آدرس  https://www.hsu.ac.ir/roshd  مراجعه نمایند.