برگزاری کارگاه رفتار سازمانی ویژه کارکنان دانشگاه

کارگاه رفتار سازمانی  طی برنامه ریزی و زمانبندی های انجام گرفته، بصورت جداگانه و با محتوای تخصصی برای حوزه های مختلف دانشگاه در حال برگزاری می باشد.

    

کارگاه مذکور ویژه کارکنان حوزه های معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی در روز ۱۵ آبان و ویژه حوزه معاونت آموزشی و کارکنان ادارات آموزش دانشکده ها با حضور ریاست دانشگاه در روز ۵ آذر ماه برگزار گردید.

لازم به ذکر است که کارگاه مذکور هفته آینده برای کارکنان حوزه معاونت اداری و مالی و پژوهشی و برای حوزه های دیگر دانشگاه بصورت جداگانه و با محتوای تخصصی برگزار خواهد شد.