امور بانوان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با همکاری مرکز مشاوره امین این دانشگاه کارگاهی را با عنوان” زنان اسوه مقاومت و ایثار “در روز سه شنبه ساعت ۱۰ برگزار نمود .
در این کارگاه که با سخنرانی مشاور امور بانوان دانشگاه حکیم سبزواری خانم دکتر خاتمی برگزار گردید، به بررسی پاسخ این سوالات پرداخته شد؛
حضرت زهرا سلام الله علیها برای زنان امروز چه دستاوردی دارد ؟
چگونه حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان الگوی مقاومت و ایثار زنان فلسطینی می باشد؟
راهبرد های زنان فلسطینی در الگو گیری از ایشان برای مقابله با دشمن چیست؟
راهبرد دشمن برای مقابله با اسوه گردیدن زنانی چون حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیهما چیست ؟
و چرا دشمن از چهره زنانه جنگ می ترسد؟
و …
این جلسه در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار با حضور اساتید و کارکنان خانم این دانشگاه برگزار گردید .