به همت مدیریت پژوهشی کارگاه نشریات “بررسی آیین نامه نشریات و شاخص های ارزیابی و رتبه بندی آنها در پرتال نشریات علمی وزارت عتف به مناسبت هفته پژوهش در تالار همایش های بین المللی بیهقی برگزار شد.