برگزاری کارگاه های آموزشی توسط مرکز مشاوره

به منظور توانمندسازی و آشنائی دانشجویان با معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و همچنین راهکارهای عملی مقابله با این مشکلات و آموزش مهارت های زندگی، کارگاه های متعددی از ابتدای سال تحصیلی برای دانشجویان توسط مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شده است.

×××

                                  DSC00884(FILEminimizer)  DSC01307(FILEminimizer)

×××

اهم این کارگاه ها به شرح ذیل می باشد:

کارگاه آموزشی با موضوع ” اصول آموزشی پیش از ازدواج “ ویژه دانشجویان دختر در دو گروه با حضور آقای دکتر نامنی (دکترای مشاوره خانواده)

کارگاه آموزشی با موضوع “مهارت جرآتمندی و نه گفتن ” با حضور آقای دکتر شاره (دکترای روانشناسی بالینی)

کارگاه آموزشی با موضوع “اعتیاد برادر ایدز” با حضور متخصصان مرکز بهداشت سبزوار

کارگاه آموزشی با موضوع “مدیریت استرس” ( شناسائی انواع استرس‌ها و رویدادهای استرس زای زندگی، انواع مقابله ها (سازگار ،ناسازگار) و شیوه مدیریت آنها با حضور آقای دکتر شاره

کارگاه آموزشی با موضوع “مهارت ارتباط”با حضور آقای دکتر نامنی

کارگاه آموزشی با موضوع (تقویت بنیان خانواده ) ویژه دانشجویان متأهل با حضور آقای دکتر نامنی و

کارگاه آموزشی “مهارت همدلی” با حضور آقای دکتر شاره