قابل توجه دانشجویان عزیز:

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

کارگاه یک روزه اشتغال، نوآوری، کارآفرینی

مدرس: دکتر حمید مشرقی ( عضو  هیات علمی دانشگاه نوشیروانی و مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت ریاست جمهوری)

مکان: سالن همایش های بین المللی بیهقی/ دانشگاه حکیم سبزواری

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، ساعت۱۱

۱۱