اطلاعیه برگزاری بیست و هشتمین کرسی علمی-ترویجی

موضوع: 

امکان سنجی بسندگی ادله علمی از اجرای قسامه در اثبات دعاوی کیفری

ارائه دهنده:
 دکتر ثمانه علوی( پژوهشگر پسادکتری دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری )

ناقد:
دکتر مهدی کریمی  (استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور مشهد )

ناقد:
دکتر موسی حکیمی صدر  (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری )

مدیرجلسه:
دکتر سید جواد خاتمی  ( استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری )

زمان:

سه‌شنبه ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۱ ساعت ۱۶

مکان: سالن دکتر علوی (ضلع شمالی طبقه سوم مجتمع علوم انسانی)

لینک جلسه:

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4