برگزاری کنفرانس خبری ریاست دانشگاه در وزارت علوم

در راستای تقویت حضور دانشگاه حکیم در عرصه علمی کشور و با توجه به اهمیت موضوع استقرار سامانه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه حکیم، کنفرانس خبری با حضور مسئولین وزارت علوم و ریاست دانشگاه، روز دوشنبه ۲ شهریور ماه در محل این وزارت با حضور خبرنگاران برگزار شد.

دکتر حدادنیا ضمن بیان مطلب فوق اظهار امیدواری کرد که با استقرار این سامانه، پایه های حضور دانشگاه در ابعاد مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی و … در سطح کشور بیش از گذشته استحکام یابد.