چهارمین همایش دانشگاه تکنولوژی و توسعه ملی دانشگاه حکیم سبزواری به مناسبت بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی و مقارن با روز مهندس به همت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری روزهای  ۷ و ۸ اسفندماه برگزار می شود، همایشی که قرار است زمینه همکاری مداوم و مستمر میان دانشگاه و صنعت را ایجاد کند. به مناسبت برگزاری این همایش گفتگویی با دکتر ابراهیم حاجی آبادی، عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه حکیم سبزواری و دبیراین همایش داشته ایم که در ادامه خواهید خواند.

*اهداف اصلی و ضرورت برگزاری “چهارمین همایش دانشگاه تکنولوژی و توسعه ملی دانشگاه حکیم سبزواری ” چیست؟
هدف اصلی از همایش دانشگاه تکنولوژی و توسعه ملی ایجاد بستر مناسب جهت همکفری صنایع با دانشگاه است. این همفکری ها از دو جنبه مفید است، نخست آنکه کمک شایانی به دانشگاه می نماید تا فعالیت‏های پژوهشی خود را مبتنی بر نیاز‏های صنایع انجام دهد و از طرفی اعتقاد راسخ این جانب این است که بسیاری از مشکلات صنایع توسط دانشگاه ها یا حل شده و یا قابل حل است. اما متاسفانه بدلیل کمبود فضای بحث و گفتگو، صنایع نتوانسته‏اند از راهکارای دانشگاهیان استفاده نمایند.
* در خصوص برنامه های این همایش و سخنران کلیدی و محورهای سخنرانی نیز بفرمایید.
در این دوره از همایش ۳ برنامه اصلی تلفیق شده و همزمان با همدیگر اجرا می گردد:

  • چهارمین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی همزمان با تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده‏های مهندسی
  • دومین جشنواره ایده های برتر کارآفرینی
  • تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه حکیم سبزواری که همزمان با افتتاحیه همایش برگزار میگردد

همزمان با همایش کارگاه های تخصصی و نمایشگاه جانبی انجمن های علمی مهندسی و صنایع نیز برگزار می شود.
همچنین متناسب با این برنامه ها ۴ سخنران کلیدی در نظر گرفته شده است:
دکتر نایبی: کارآفرین نمونه کشور و استاد تمام گروه مخابرات دانشگاه صنعتی شریف. سخنرانی با عنوان “آنچه در دانشگاه نمی توان آموخت”
دکتر ابراهیم نژاد: استاد نمونه دانشگاه تهران در زمینه مدیریت استراتژیک کسب و کار. برگزاری کارگاههای تخصصی کارآفرینی در ۷ سفند
دکتر نریمانی: مدیرکل دفتر سیاستگذاری معاونت علمی ریاست جمهوری
مهندس رستمی: مدیر نمونه اقتصاد مقاومتی و مدیرعامل شرکت ماشین سازی جمکو. سخنرانی با عنوان “نقش صنعت در توسعه ملی”
*دستاوردهای مورد انتظار خود را از برگزاری این همایش بیان نمایید؟
بزرگترین دستاورد همایش را می توان زمینه‏سازی جهت ایجاد همکاری مداوم بین اساتید دانشگاه با صنعتگران شهرستان بیان کرد. این زمینه سازی باعث حرکت فعالیت های علمی دانشجویی به سمت نیازهای شهرستان و آشنا شدن آنها با صنعت خواهد شد. از طرفی در بلند مدت می تواند بر سیاستگذاری های انجام شده در حوزه علم و فناوری نیز تاثیر گذار باشد.  
*مخاطبان این همایش چه گروه یا گروه هایی هستند؟
دانشجویان و صنعت گران و مهندسین نظام مهندسی مخاطبین اصلی این همایش خواهند بود.
*در این همایش کدام ارگان ها و سازمان هایی  مشارکت دارند؟
این همایش با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و سازمان نظام مهندسی ساختمان سبزوار برگزار میشود. بعلاوه از تمام صنایع جهت ارائه سخنرانی علمی، برگزاری کارگاه تخصصی و نمایشگاه جانبی نیز دعوت عمل آمده است. در دانشگاه نیز همکاری خوبی بین: دانشکدهای مهندسی، دفتر ریاست دانشگاه، معاونت پژوهشی، معاونت فرهنگی دانشجویی و نهایتا مرکز رشد دانشگاه صورت گرفته است.