نشست بزرگداشت ابوالحسن بیهقی معروف به ابن فُندق، دانشمند و تاریخ نگار مشهور بیهق در سده ششم هجری، در صبح روز دهم مردادماه ۱۳۹۷ یعنی همزمان با زادروز وی، با حمایت نهادهای اداری ششتمد و شهرستان سبزوار در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

دکتر مولوی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در ابتدای این نشست طی سخنانی جایگاه این اندیشمند سبزواری را ستود و با اشاره به رسالت «دانشگاه حکیم سبزواری، به عنوان دانشگاه تاثیرگذار» از برنامه هایی این چنین برای ارتقای سطح فرهنگی و علمی شهرستان استقبال نمود.

در ادامه دکتر سلمان ساکت، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد اشاراتی به زندگی علمی و جایگاه ابوالحسن در فرهنگ و تاریخ ایران نمود و ابراز خرسندی نمود که زادروز دقیق ابن فندق به درستی بر ما روشن است.

 دکتر مرتضی دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و متخصص حوزه های مطالعاتی تمدن اسلامی، به عنوان دومین سخنران همایش در سخنرانی خود نگاهی تاریخی به زمانه ابوالحسن بیهقی، بحرانهای زمانه او، و نقش آثار وی در شناخت این دوران مهم تاریخی داشت.

سپس دکتر علیرضا اشتری تفرشی، استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، ضمن اشاره به برخی پژوهش های صورت گرفته در باب ابوالحسن بیهقی و مقایسه وی با برخی اندیشمندان تاریخ ­ورز جهان، از اجرای مراحل تنظیم و تهیه طرحی جامع برای تصویب و اجرا در دانشگاه حکیم سبزواری، به عنوان بدنه ای از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت برخی استادان پیشکسوت دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر مولوی رئیس این دانشگاه، دکتر سیدمحمدکاظم علوی و رئیس مرکز مطالعاتی دانشگاه حکیم، دکتر حسین قدرتی از بهمن ماه ۱۳۹۶ تا کنون خبر داد و ابراز امیدواری کرد با چنین پژوهش ساختاری و زیربنایی جای امیدواری خواهد بود تا ناحیه سبزوار فرهنگی که در بردارنده نواحی بیهق، جوین، فریومد و … قدیم است بتواند با اتکاء به شخصیتهای تاریخ­ نگار و تاریخ ورز خود همچون ابوالفضل بیهقی، خواجه نظام الملک، ابوالحسن بیهقی، عطاملک جوینی، حسن شیعی سبزواری، واعظ کاشفی، محمدتقی شریعتی و مرحوم دکتر علی شریعتی جایگاه مطلوبی را در جغرافیای علمی- فرهنگی ایران اسلامی در زمینه تاریخ، اندیشه تاریخی و تاریخ نگاری فارسی از آن خود سازد.

آقای محمودرضا سلیمانی، دیگر سخنران رسمی این نشست بود که ضمن اشاره به اهمیت علمی و فرهنگی آثار ابوالحسن در تاریخ فرهنگی ایران، به اهمیت این مشاهیر و زادبوم آنان برای توسعه گردشگری فرهنگی در دنیای امروز و ارتقای فرهنگ و اقتصاد شهرستان اشاره داشت.