بزرگداشت ابوالفضل بيهقي در آبان ماه ۹۲

فراخوان چکیده ی مقاله بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

اوّل آبان ۱۳۹۲

به مناسبت روز ملّی بزرگداشت بیهقی

_______________________________________

   گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، درپی برگزاری همایش های پژوهشی ملّی در سال های گذشته، در پی آن است تا در اوّل آبان ۱۳۹۲ نیز به مناسبت روز ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی– آفریننده ی اثر سترگ ادب فارسی، تاریخ بیهقی– بزرگداشتِ این نویسنده ی بزرگ را برگزار نمايد.

از پژوهشگران فرهیخته دعوت می شود چکیده ی پژوهش خود را درباره ی ابوالفضل بیهقی و تاریخ بیهقی با این ویژگی ها(حداکثرتا ۲۰ شهریور۱۳۹۲) به ایمیل دکتر مهیار علوی مقدم (m.alavi2007@yahoo.com) ارسال فرمایند:

–        چکیده مقاله: با فونت بی نازنین ۱۳ – شامل هدف ها، روش ها، نتایج اصلی و دستاوردها، حداکثر۱۰ سطر و حدود ۱۵۰ تا۲۰۰ واژه، word 2003 یا۲۰۱۰  (پی دی اف pdf نباشد)؛

–        عنوان چکیده: بی تیتر۱۲/ کوتاه، دقیق و روشن؛

–        نام نویسنده ویا نویسندگان: بی نازنین ۱۲- غیر بولد؛

–        واژه های کلیدی: بی نازنین ۱۲- غیر بولد؛۵-۶ واژه.

–        رتبه و جایگاه علمی و دانشگاهی و نشانی پست الکترونیکی: بی نازنین ۱۰- غیر بولد/ درزیرنویس؛

–        زمان ارسال چکیده: حداکثرتا ۲۰ شهریور۱۳۹۲؛

–        نیازی به ارسال اصل مقاله نیست؛

 

 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری